Kontaktní čočky Brýle pro afriku Plastické operace očních víček Oční ordinace Český těšín

Oko a oční vady.

Oko je párový smyslový orgán , který nám umožňuje vnímat  krásy  tohoto světa. Světlo prochází  rohovkou , zornicí  a dopadá na sítnici , kde  se mění  pomoci  světločivých buněk na impuls  , který je dále  převáděn  pomoci  optického nervu  do zrakové  kůry. 

Nejčastější  optické  oční vady jsou:  krátkozrakost,  dalekozrakost, astigmatismus, amblyopie.

  • Krátkozrakost (myopia) je oční vada, při které se paprsky světla usměrněné čočkou sbíhají už před sítnici a na sítnici tedy nevzniká ostrý obraz. Zpravidla je na příčině příliš dlouhé oko, výjimečně je příčinou zvýšená lomivost optického aparátu oka. Hlavním projevem je špatná viditelnost postiženého na vzdálené předměty. Myopie se napravuje brýlemi s čočkou rozptylkou. Jejím opakem je dalekozrakost . Kromě brýlí je možné myopii korigovat také kontaktními čočkami nebo některou z metod refrakční chirurgie.
  • Dalekozrakost (hypermetropia, příp. hyperopia) je oční vada, při které se paprsky světla usměrněné čočkou sbíhají až za sítnici a na sítnici tedy nevzniká ostrý obraz. Jelikož je lidské oko toto částečně schopno kompenzovat zmohutňováním čočky (akomodací), nemusí být tato vada zpočátku patrná. Jejím projevem je špatná viditelnost postiženého na blízko umístěné předměty. Napravuje se brýlemi se spojnou čočkou. Jejím opakem je krátkozrakost.
  • Astigmatismus (tzv. cylindrická oční vada) je refrakční vada, způsobující nepřesné zaostření světla na sítnici. Vyskytuje se také často společně s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí.V tomto případě nemá rohovka pravidelný kulový tvar, ale je v jedné ose nebo v obou dvou více či méně zakřivená. Tudíž místo toho, aby se mohly paprsky světla ze všech směrů spojit do jednoho ohniska na sítnici (v ideálním případě bodu), vzájemně se míjí a na sítnici se potom projeví jako různě velké a zakřivené plošky.
  • Amblyopia (tupozrakost) .Je funkční vada zraku, která postihuje zpravidla 1 oko a projevuje se snížením zrakové ostrosti jednoho oka, čímž dochází k porušení vidění oběma očima, tzv. binokulární vidění.Průvodním jevem je šilhání (používání okluzoru).